Väärtused

Väärtused

Igal lemmikloomal peab olema kodu, aga igal kodul ei pea olema lemmiklooma!

Kliendid-patsiendid
Omanikust saab klient ja lemmikloomast patsient. Meie jaoks on lemmikoom kui pereliige – samaväärne inimesega. Temasse suhtume armastuse ja hoolega. Ravimisel lähtume sellest, et ta väärib alati parimat, mida meil pakkuda on.

Avatus ja areng
Lugupidamine erinevate loomatõugude suhtes on usaldusliku koostöö aluseks. Oleme alati valmis parendama oma teguviise, et tagada meie teenuste ja töötajate hea maine. Kogemuste ja teadmiste jagamine kolleegidega aitab olla jätkusuutlikud ja edukad.

Julgus ja tahtejõud
Eksimuste ja vigade tunnistamine nõuab ausust ja julgust. Tagasilöögid ei nõrgesta meie soovi ja tahet olla edukad ning valmisolekut oma vigadest õppida.

Usaldusväärne kompetents
Oleme kompetentsed hindamaks lemmiklooma tervislikku seisundit adekvaatselt ja objektiivselt. Kui vajate eriala parimaid, olete õiges kohas.

 

Missioon – Pakkuda inimväärset ravi lemmikloomadele!

Visioon – Saada esinduslikeimaks loomakliinikuks Eestis

Copyright © 2018 by KuldneAllikas. All rights reserved.